Aracımla Sokak Hayvanına Çarptım, Hayvan Kazaları Sigorta Kapsamında Mı?

Bu soru yıllardır hukuk sistemimizde tartışılagelmektedir. Daha önceki yazılarımda sizlerle paylaştığım gibi sahipli hayvanlar kişinin malı sayılıyor ve sigortalar sahipli hayvanlara olan zararı karşılıyor. Fakat birçok sigorta şirketi sahipsiz hayvanlara olan zararı karşılamaya yanaşmıyor.

trafikte hayvana çarpma sigorta kapsamında mı

HAYVAN KAZALARINDA SİGORTA

Trafikte bir hayvana çarpma sigorta kapsamında girer mi? Konuyla ilgili olan Karayolları ve Trafik Kanununda “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.” Denmiştir. Kanunda sorumluluk sınırlandırılmamış, “bir şeyin” diyerek genel bir tanım yapılmıştır. “şey” tanımına hayvanların giremeyeceğine dair bir ibare yoktur. Hayvan kazaları da bu konu dahilindedir.

5199 Sayılı hayvanları koruma kanunu ‘nun 21.maddesi uyarınca “Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır.”  Denmiştir. Yani bu madde açıkça veteriner hekime götürmeyi Türk vatandaşları için bir yükümlülük haline getirmiştir. Ayrıca söz konusu tanımda hayvanları sahipli-sahipsiz şeklinde bir ayrıma tabi tutmamıştır. Yine aynı kanunun 4.maddesine bakacak olur isek; “Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir” denmiştir. Burada da sahipsiz hayvanların da yaşamlarını ilgilendiren durumlarda sahipliler gibi desteklenmesi gerektiğini kanun hükme bağlamıştır.

Bütün bu maddeler ışığında, yolda giderken, trafikte yanlışlıkla bir hayvana çarpma durumunda zararınızı sigorta şirketlerinden talep edebilirsiniz. Bu konuya dair 2016 yılında sigorta tahkim kuruluna başvuran A.K. çarpmış olduğu kediye ait bütün masrafların sigorta şirketinden talep etmiştir. Tahkim Kurulu yukarıda bahsettiğim maddeleri gerekçe göstererek bütün masrafların sigorta şirketinden alınıp A.K. ‘ya verilmesi gerektiğine dair emsal bir karara imza atmıştır. Doğru olan da budur. Yukarıda bahsettiğim kanunlardan hiçbiri yaşam konusunda sahipli-sahipsiz ayrımı yapmadığı için sigorta şirketlerinin hayvan kazaları konusunda sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı yapması hukuken doğru değildir. Hepinize Keyifli Haftalar Diliyorum.