Hayvanını Terk Etmek Sahi Bu Kadar Kolay Mı?

Büyük sevgi ve heyecanla başlayan bir dostluk, ve karşılaşılan ilk zorlukta o dosta sırtını dönmek… Üstelik onu acımasız dünyada bir başına bırakıp bilinmezliğe terk ederek…

hayvanını terk etme

BU KADAR KOLAY MI?

Merhaba Sevgili Hayvanseverler! Bu hafta “evcil hayvanını terk etmek” konusundan bahsetmek istiyorum. Bir heves uğruna sahiplenilen hayvanların sonradan sokağa terk edilmesine dair birkaç hukuki bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun “Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı “kenar başlıklı 5.maddesinin 7.fıkrasında “Ev ve süs hayvanları ile kontrollü hayvanlardan, doğal yaşama ortamlarına tekrar uyum sağlayamayacak durumda olanlar terk edilemez; beslenemeyeceği ve iklimine uyum sağlayamayacağı ortama bırakılamaz. Ancak, yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da hayvan bakımevlerine teslim edilebilir” denmiştir. Yukarıdaki maddeye uygun davranmayanlar hakkında idari para cezası uygulanır.

Aynı konuya Hayvanların Korumasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde de değinilmiştir. Yönetmeliğin 12.maddesinin d fıkrasında “Sahiplenilen hayvanlar terk edilemez, ancak yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da geçici hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.” Denmiştir. 

Yukarıdaki maddelerden hareketle söyleyebiliriz ki, bir heves ile alınan hayvanlar sokağa tekrar bırakılırsa bunun bir idari para cezası mevcuttur. Bu davranışın veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri, hayvan toplama, gözetim altına alma, bakma, koruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce işlenmesi hâlinde verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanır. 

Bahse konu yönetmeliğin 21. Maddesinde ise, “Sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvan belediye, gönüllü kuruluş veya diğer üçüncü şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.”  denmiştir.

Bu şekilde hayvandan kurtulmak amacıyla onu belediye sınırlarından uzaklaştırmak isteyen kişi eğer kamu personeli ise, görevini kötüye kullandığı için Türk Ceza Kanunu kapsamında “Görevi Kötüye Kullanma” suçunu işlenmiş olur. Buna ilişkin suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Yazdığım bütün bu hukuki metinleri okuduktan sonra hepinizin aklındaki soruyu tahmin edebiliyorum. Peki Saadet Hanım, kamu personeli veya vatandaş, hayvanını, mesela o günahsız köpekçiği belediye sınırları dışında açlığa terk etmek üzere bir ormana atsa para verip kurtulması sizin vicdanınıza sığıyor mu? Her ne kadar kamu personeli için ceza kanununda hapis yolu açık ise de, vatandaş için maalesef idari para cezasından başka bir yükümlülük gözükmüyor. Bu sebeple her yerde hayvan hakları yasası diye feryat ediyoruz.  Sadece hayvan sahipleri için değil inanın ki. Günahsız bir köpeği yaşam alanı dışına bırakanların ruh sağlığı nasıldır sizce? Toplum içerisinde bu sevgi yoksunlarının varlığı üzerinde düşünülesi bir konu. Canlı bunlar, canlı. Giymekten sıkıldığın kıyafetlerin değil. Yaz sonu tatil beldelerinde terk edilen binlerce evcil hayvanın varlığı duyarsızlığın en iyi göstergesi değil mi?