Borç Sebebi İle Evcil Hayvan Haczi Mümkün Müdür?

“Ne kadar çok insanla tanışırsam, köpeğimi o kadar daha çok seviyorum”

evcil hayvan haczi

EVCİL HAYVAN HACZİ

Merhaba sevgili okurlar! Mesleğin ilk yıllarında beni duygusal olarak çok zorlayan evcil hayvan haczi konusundan bahsetmek istiyorum. Gittiğim hacizlerde hayvan besleyen insanlar ile karşılaşmak beni çok etkilemiştir.

Nedense ‘hayvan besleyen insanlar harcama yaparken daha sorumlu davranır’ gibi bir düşüncem var. Hayvan beslemek sorumluluk gerektirir. Kişisel düşüncemi en başta sizlerle paylaşacak olursam ben her türlü hayvanın borçtan dolayı haczedilmesine karşıyım. Buzdolabıyla aynı şey değil hayvanlar. Süt üreten bir çiftlikteki inekler o araziye, o insanlara alışmışlardır. Onu haczetmek bana ne etik ne de hukuken doğru gelmiyor.

Ev Hayvanlarıyla ilgili olarak Hayvanları Koruma Kanunu madde 5/5 düzenlemesine göre, “Ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler”. “Ev ve süs hayvanları” ise yasanın 3/1 maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: “İnsan tarafından özellikle evde, işyerlerinde ya da arazisinde özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvan”. Bu hayvanlarla sahibi arasında olan manevi bağ sebebi ile evcil hayvan haczi mümkün değildir. Hiçkimse sizin köpeğinizi, kedinizi borcunuzdan dolayı haczedemez.

İcra İflas Kanunu bakımından ise durum daha ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Önceki yazılarımda da söylediğim gibi hayvan hala mal statüsünde sayılıyor. Bu sebeple, hayvanı mal olarak gören yani ticari amaç güdenlerin hayvanları haczedilebilir. Mesela bir pet shoptaki hayvanlar haczedilebilir.

  • İcra İflas Kanunu’na göre hayvanların haczedilemeyeceği haller şunlardır:
    Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları
  • Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri
    için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları
  • Anaları tarafından beslenme ve bakılmaya muhtaç olan yavrular analarından ayrı
    haczedilemiyecekleri gibi bunların anaları da yavrularından ayrı haczedilemezler
  • Yukarıda yazılan istisnalar hariç hayvanın haczi mümkün.

Bu sınırlamalar da borçlunun yaşamını sosyo-ekonomik açıdan korumak için getirilmiştir. Hayvanların duygularını düşünen bir kanun olsaydı daha farklı şeyler konuşuyor olurduk eminim. İkinci buzdolabının haczedilebilmesi gibi iki eşekten birini haczedebiliyorsun. Eşek de köpek kadar hayvan değil mi? Köpek hayvan da, eşek buzdolabı mı ?

Son dönemde yasaya aykırı haciz işlemleri yapıldığına dair duyumlar alıyorum. Böyle bir durumda aynı gün bir avukatı arayıp yardım almalısınız. Hayvan hakkı savunucularının kapısı bütün hayvan severlere açıktır.

Sağlıkla ve adaletle kalın…